Roadmap

Met onze verhuizing in 2021 zijn wij een hele reeks nieuwe projecten aangegaan die samenhangen met onze duurzame ambities. Een deel, zoals een voedselbos en een circulaire werkplaats, zijn een uiting van onze hobby’s. Een ander deel, zoals het isoleren van onze woning en van het gas af gaan, zijn deels noodzakelijk om wereldwijde doelen rond onder andere het tegengaan van klimaatverandering te kunnen behalen.

Het aantal projecten thuis lijkt echter te zijn geëxplodeerd. Deels valt dit te verklaren aan dat sommige projecten seizoensgebonden zijn, we afhankelijk zijn van wat op ons pad komt en aan sommige projecten uitgebreide procedures vooraf gaan.

Om weer meer overzicht te creëren zijn we een roadmap gaan opzetten. Maar ook dat is een heel gepuzzel. Nou wil het dat het merendeel van de doelen van onze projecten al vastgelegd zijn in de SDG’s, 17 wereldwijde doelen die met de hulp van duizenden organisaties en miljoenen burgers zijn opgesteld. Doelen waar niet enkel overheden zich aan committeren, maar waar je als burger ook direct of, via keuzes die je in bijvoorbeeld de winkel maakt, indirect aan bijdraagt. Wij hebben ervoor gekozen de SDG’s dan ook als basis voor onze roadmap te nemen welke ook tot 2030 loopt.

Op deze pagina staat al een aanzet van onze roadmap welke we de komende tijd doel voor doel zullen aanvullen. Het laat zien hoe de doelen in activiteiten die we ondernemen terugkomen. Sommige duurzame keuzes zijn er door het veranderen van gewoontes al helemaal ingegroeid en worden nog niet eens meer bewust gemaakt. Niet alle doelen, met name die wij indirect raken, zullen op de roadmap komen te staan, maar het kwam voor ons wel als een verrassing dat we zo goed als alle SDG’s direct of indirect lijken te raken. Zijn we er niet direct mee bezig, dan proberen we eraan bij te dragen door bijvoorbeeld financiële zaken als bankrekening en pensioen te regelen via banken die zich eveneens committeren aan de werelddoelen. Alleen door bewustwording kunnen we elkaar helpen in het maken van keuzes die ons helpen bij het behalen van de werelddoelen.

                 < 2021 2022 2023Q1 2023Q2 2023Q3 2023Q4 2024Q1 2024Q2 2024Q3 2024Q4 2025 2026 >
Bijdragen aan proces ondersteunende systemen bij gemeenten
Delen van kennis en ervaringen rond gemeentelijke procedures