SDG16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Bij het uitschrijven van hoe wij vorm geven aan de SDG doelen had ik (Antoine) bijna doel 16 niet meegenomen.

Doel 16: Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie voor iedereen en bouw op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en toegankelijke instellingen uit

Dit is momenteel misschien wel hét doel waar ik de meeste van mijn tijd aan besteed. Ook thuis hebben mijn vrouw en ik, net als iedereen die vergelijkbare duurzame projecten uitvoert, veel mee te maken. Veel van de huidige procedures sluiten niet of moeilijk aan bij de pragmatische aanpak die nodig is om duurzame stappen te kunnen maken. De maatschappij is continu aan verandering onderhevig. De uitdagingen waar we voor staan, zoals klimaatverandering, verlies van biodiversiteit en vervuiling van het water, vragen veranderingen in wetgevingen en dus ook aanpassingen in de systemen voor lokale overheden die bij mijn werkgever Centric worden gebouwd.

Onze bijdragen aan SDG doel 16 zijn dan ook op te delen in twéé activiteiten:

Dit alles samen sluit het beste aan bij de volgende targets:

  • 16.5 Op duurzame wijze een einde maken aan corruptie en omkoperij in al hun vormen
  • 16.6 Doeltreffende, verantwoordelijke en transparante instellingen ontwikkelen op alle niveaus
  • 16.7 Ontvankelijke, inclusieve, participatieve en representatieve besluitvorming op alle niveaus garanderen
  • 16.10 Publieke toegang tot informatie en beschermen van fundamentele vrijheden, volgens de nationale wetgeving en internationale overeenkomsten garanderen
  • 16.b Bevorderen en afdwingen van niet-discriminerende wetten en beleidslijnen voor duurzame ontwikkeling