Bijdragen aan proces ondersteunende systemen bij gemeenten

Ik (Antoine) ben zelf werkzaam als software architect bij Centric, meer specifiek het onderdeel Public Sector Solutions waar wordt gewerkt aan applicaties voor lokale overheden. Applicaties waarmee gegevens van burgers worden bijgehouden, wordt bijgehouden wie welke zorg nodig heeft, bepalen of iemand in aanmerking komt voor een uitkering, omgevingsvergunningen worden afgehandeld en meer. Processen die bijdragen aan een eerlijke uitvoering van wetgevingen waarnaar wordt verwezen in SDG doel 16.

De maatschappij is echter continu aan verandering onderhevig. De uitdagingen waar we voor staan, zoals klimaatverandering, verlies van biodiversiteit en vervuiling van het water, vragen veranderingen in wetgevingen en dus ook aanpassingen in de systemen die Centric bouwt. Een deel van deze systemen wordt gebouwd en onderhouden met behulp van Model Driven Development, mijn expertisegebied. Dit is een vrij klein gebied binnen de softwareontwikkeling waarbij code wordt gegenereerd met behulp van modellen. Ik beschrijf mijn werk dan ook als “het automatiseren van het automatiseren”. Daarmee is de afstand tot het eindproduct en de realisatie van de uiteindelijke doelen wel gevoelsmatig heel groot, maar zonder MDD zouden veranderingen niet zo efficiënt door te voeren zijn als met. En met het gebrek aan IT’ers en toenemende veranderingen zou dit nog belangrijker kunnen worden.