Fijnstofmeter

Zoals teveel CO2 in de lucht een probleem vormd voor het klimaat, zo vormt fijnstof (https://www.rivm.nl/fijn-stof) een probleem voor onze gezondheid. Fijnstof komt vrij bij de verbranding van brandstoffen, mechanische bewegingen van bijvoorbeeld onderdelen in een voertuig, veeteelt maar ook vuurwerk. Ze kunnen luchtwegklachten veroorzaken of verergeren. Hoewel er in Nederland maar in beperkte mate sprake is van overschrijdingen worden hogere concentraties, zoals in Limburg, ook in relatie gebracht met hogere kwetsbaarheid voor virussen zoals Corone (Corona slaat harder toe in gebieden met veel veehouderijen – De Limburger).

Door fijnstof op verschillende plekken over de wereld te meten kan een beeld worden gevormd van invloed van fijnstof op onder andere ons immuunsysteem en het effect van bepaalde maatregelen zoals het toepassen van filters in industriële installaties en het instellen van autoluwe zones in een stad. Door het toepassen van rekenmodellen waarin o.a. de windrichting op een bepaald moment wordt meegenomen, kan ook inzicht worden gekregen in bronnen van fijnstof waar niet gemeten wordt. Ook kan, door het grote aantal sensoren, bij opvallende afwijkingen worden vastgesteld welke sensoren onbetrouwbare data opleveren. Het geeft aan hoe Citizen Science (burgerwetenschap) een grote bijdrage kan geven aan maatschappelijke vraagstukken.

Wij hebben een fijnstofmeter gebouwd op basis van een open source ontwerp en gebruik makende van makkelijk te verkrijgen en breed in te zetten onderdelen. Hierdoor wordt ook voldaan aan de wens om gebruikte onderdelen makkelijk te kunnen vervangen en hergebruiken.

Als behuizing is een lantaarn gebruikt. De glazen wanden maken het ongeschikt voor plaatsing in de zon, maar wij hebben hiervoor gekozen vanwege het educatieve doel. Bij de plaatsing is hier dan ook rekening mee gehouden door de sensor op een plek met schaduw te hangen.
Meetresultaten zijn in te zien op: https://sensor.community/nl/