Wij gaan biobased! Jij ook?

Door ziekte hebben helaas veel van onze projecten zo goed als stil gestaan. Wel waren we al bezig met wat voorbereidingen om verder te gaan. Zo verwachte wij nog wat materialen die wij in de tussentijd hebben ontvangen.

Wij zien de boeren als een belangrijk onderdeel van de oplossingen voor veel van de maatschappelijke uitdagingen waar we nu voor staan. Naast o.a. biologische landbouw 

Kan het verbouwen van gewassen voor biobased bouwen bijdragen aan het terugdringen van broeikasgassen, alternatieven voor schaarse materialen, het van slot halen van de woningbouw, het verbeteren van de luchtkwaliteit en uiteraard nieuwe verdienmodellen voor de agrarische sector. Ook in zijn discussies rond de agrarische transitie in volle gang en door te laten zien wat er al mogelijk is, hopen wij hier een positieve bijdrage aan te kunnen leveren.

Zo zijn we bij het vervangen en isoleren van het asbesthoudende dak gecombineerd met een verbouwing van ons woonhuis aan het kijken naar de mogelijkheden van strobouw van Strobox. Van hun hebben we een demobox ontvangen waarmee we een materialenbibliotheek gaan aanmaken welke we o.a. kunnen tonen aan geïnteresseerden.

Het printerpapier was op. We hebben CO2-neutraal printerpapier van landbouwafval aangeschaft. Dit papier is van PaperWise welke ook voor consumenten te koop is. We maakten al gebruik van papier van Waardewenders (voorheen Veezel) gemaakt van bermgras uit Nederland.

Voor het dichten van kieren in de grote schuur zijn we uitgekomen bij schapenwol. We hadden al van Bouwcenter Concordia een sample ontvangen en nu hebben we bij Groene Bouwmaterialen een paar zakken besteld. We hebben tevens bij hun wat samples van andere biobased materialen besteld welke een mooie eerste uitbreiding op de materialenbibliotheek gaan vormen.

Verder blijven we o.a. experimenteren met biologisch afbreekbaar filament en resign voor 3D printers waarvan we nog willen gaan testen of deze voldoen aan de claims van de producenten.

Wij gaan biobased! Jij ook?