Verwerken

Het ingezameld plastic dient verwerkt te worden tot een vorm waarin het bruikbaar is als grondstof voor nieuwe producten. Dit is waar het Precious Plastic concept het meest zichtbaar zal zijn.

Onder machines en methodes voor het verwerken van ingezameld plastic vallen onder andere:

  • Methodes voor het scheiden van verschillende type plastics, b.v. op basis van dichtheid
  • Shredders voor het versnipperen van plastic
  • Extruders voor het omsmelten van versnipperde plastic tot filament voor 3D printers

Dit is ook het meest kostbare onderdeel van het project. Voor de bouw van de benodigde machines zijn wij momenteel onderdelen aan het verzamelen zoals de shredder bladen en een vertragingskast voor de elektromotor. Wij willen hiervoor, niet enkel uit het oogpunt van kosten maar ook duurzaam bezig zijn, zoveel mogelijk gebruik maken van onderdelen van industriële machines welke niet meer worden gebruikt.