“Het gaat er niet om hoeveel we weten, het gaat er om wat we er mee doen.”

Precious Plastic Gouda is een initiatief gestart door een groepje hobbyisten met als doel bewustzijn te creëren rond het efficiënter gebruiken en hergebruiken van grondstoffen. We hebben gekozen het Precious Plastic concept als basis te nemen en daarmee ons in de eerste instantie te richten op plastic. Gaandeweg is besloten de focus vooral op de ontwikkeling van een workshop voor kinderen te leggen. Door de crisis in 2020 is alles op een laag pitje komen te staan en heb ik, Antoine, de projecten in aangepaste vorm met mijn kinderen thuis doorgezet. Zij zijn zeer enthousiast over de projecten en wij delen graag onze ervaringen.

Bekijk de projecten …

We willen een positieve insteek geven aan het initiatief door te laten zien dat het bezig zijn met duurzaamheid voor iedereen leuk, leerzaam en toepasbaar kan zijn. Wij (Antoine en Lodewijk) startte het project dan ook als iets wat wij op vrijwillige basis, min of meer als hobby, naast onze andere dagelijkse bezigheden doen.

Bekijk de worshops …

Er is dus nog veel ruimte om het initiatief verder vorm te geven en we zijn dan ook nog op zoek naar mensen die daar bij willen helpen. Om het geheel toch overzichtelijk te houden hebben wij onze activiteiten opgedeeld in een aantal aandachtsgebieden.

Kennis delen

Verhalen rond de plastic soep, microplastics en andere gevolgen van het gebruik van plastic zijn al bij veel mensen bekend. Maar hoe zit het met algemene kennis op het gebied van plastics, hun eigenschappen en hoe deze te recyclen?

Inzamelen

Om plastic te kunnen recyclen dient het eerst verzameld te worden. Dit is niet zo gemakkelijk als het lijkt want niet alle plastics kunnen worden hergebruikt. Hoe kan men helpen? Wat doen we met niet bruikbaar materiaal?

Verwerken

Het ingezamelde plastic dient verwerkt te worden tot een vorm waarin het bruikbaar is als grondstof voor nieuwe producten. Wat voor vorm is dit? Wat is hiervoor nodig?

Maken

Met de verzamelde en verwerkte plastic willen we nieuwe dingen maken, het liefst duurzaam, dus niet nieuwe wegwerpspullen. Wat voor producten kunnen we zelf maken? Hoe doen we dit op een duurzame manier?