Natuurzwemvijver

De natuurzwemvijver dient bij te dragen aan de biodiversiteit in de tuin. De realisatie zal op een zo duurzaam mogelijke wijze plaatsvinden. Vanwege de diepte van het grondwater is het gebruik van vijverfolie onvermijdelijk en er zal dan ook gebruik worden gemaakt van het het PVC vrije EPDM vijverfolie.

Bij de aanleg van de natuurzwemvijver wordt uitgegaan van een simpel ontwerp zonder extra terrassen. Uitgangspunt hierbij is dat er geen mechanische filterinstallaties nodig zullen zijn. In totaal zal er over een oppervlakte van ongeveer 150 m2 grond worden afgegraven. De opgegraven grond zal niet worden afgevoerd maar worden gebruikt voor het creëren van een wal aan de westzijde van de vijver. De resterende grond zal over met name de noordzijde van de tuin worden verspreid. Hierbij wordt de bovengrond gescheiden van de daaronder gelegen laag zodat deze ook weer als bovenlaag voor de wal en heuvel zal dienen. Door geen grond af te voeren zal dit ook geen uitstoot veroorzaken.

Het ontwerp is gemaakt door Eco-care Hoveniers.