Inzamelen

Om plastic te kunnen recyclen dient het eerst verzameld te worden. Dit is niet zo gemakkelijk als het lijkt. Het is een doel om de hoeveelheid plastic, met name nieuw plastic, sterk te verminderen, zeker als het dreigt te eindigen in de natuur. Een logische zet daarbij is om plastic die we op straat vinden te verzamelen en hergebruiken in projecten. Echter niet al het plastic is geschikt en hebben met onze hobbymatig gebouwde machines maar een beperkte capaciteit. Gezien we in Gouda ook moeten betalen voor het laten ophalen van restafval moeten we dus kritisch kijken naar wat we aannemen en samenwerkingen aangaan om afval welke we niet kunnen gebruiken op verantwoorde wijze toch op de juiste plek te laten belanden.

Binnen het aandachtsgebied “verzamelen” willen we ons dan ook richten op het opzetten van een netwerk voor het inzamelen van plastics rekening houdende met vraag en aanbod. Hierbij valt te denken aan:

  • Scholen die plastic inzamelen voor (eigen) projecten.
  • Connecties met bedrijven die schoon en bruikbaar plastic welke bijvoorbeeld als verpakkingsmateriaal heeft gediend kunnen aanleveren.
  • Connecties met bedrijven die ingezameld maar niet bruikbaar afval kunnen verwerken.