Geitenstal

Het voormalige bijenverblijf zal, door het verwijderen van een deel van de houten wanden en dak, van de huidige 18 m2 meter worden verkleind naar maximaal 16 m2 zodat het totaal aan oppervlakte van dierenverblijven binnen de vergunningsvrije grenzen blijft. Dit verblijf bestaat uit betonnen palen met daartussen wanden van hout. De asbesthoudende dakplaten zijn vervangen door damwanden waarop vegetatie aangebracht zal worden. Ook naar dit verblijf zal t.b.v. de dieren electra en water worden aangelegd.

Waar mogelijk zal zo veel mogelijk van de constructie en wanden behouden blijven. Een  deel van de wanden is opgebouwd uit steenschotten waarbij een likje verf al voldoende zal zijn. De afdichting aan de binnenkant welke het geheel winddicht maakte bestond uit hout en metaal welke verwijderd is en vervangen zal worden. Ook de asbest dakplaten zijn verwijderd en vervangen door hergebruikte damwandplaten waar we een groendak op willen gaan leggen. Een van de wanden willen we opbouwen uit verschillende delen met verschillende materialen zoals kurk en schaaldelen om zo verschillende oplossingen voor andere gebouwen te kunnen evalueren. De voorwand zal worden opgebouwd uit damwandplaten met daarvoor betonvlechtwerk waar we druiven in willen laten groeien. In combinatie met het groendak moet dit ervoor zorgen dat de geitenstal volledig in het groen zal opgaan.